Politika spoločnosti

Politika spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti Building s.r.o. je predovšetkým stavebná výroba, a teda realizácia stavieb všetkých druhov podľa požiadaviek klienta - od výstavby priemyselných stavieb, cez bytové a občianske stavby, až po kompletné rekonštrukcie a zatepľovanie budov.

Naším cieľom je poskytnúť čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné a spoľahlivé služby pri realizácii pozemných a inžinierskych stavieb

Bezproblémová realizácia náročných stavieb je zabezpečená aj vďaka vlastnému vozovému parku a stavebným mechanizmom. Pri výstavbe sa využívajú moderné technológie, spoločnosť vždy pružne reaguje a prispôsobuje sa najnovším požiadavkám stavebného trhu. Stavebná výroba tak dokáže zrealizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky