Služby

Naše služby

Verejný sektor

Súkromný sektor

Priemyselné objekty

Developerské projekty

Kalkulácie a rozpočty stavieb

Spracúvanie projektových dokumentácií

Máme vlastného skúseného a odborne spôsobilého projektanta architektúry, ktorý spolupracuje s tímom ďalších projektantov iných profesií pri vyhotovovaní komplexných projektových dokumentácii a tak nám ako aj naším klientom poskytujú kvalitné a presné projektové dokumentácie v rozsahu: