Rekonštrukcia obecného úradu, prístavba bezbariérového vstupu – Chynorany